¿A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i es poden presentar diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Aparell Digestiu

  • Càncer colorectal
  • Malaltia de Crohn
  • Fibrosi quística
  • Diabetis mellitus, tipus 1
  • Càncer de pàncrees
  • Malaltia de Wilson
  • Síndrome de Zellweger
  • Malabsorció Glucosa-galactosa
aparato digestivo