A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Hematologia

  • Anèmia de cèl·lules falciformes
  • Limfoma de Burkitt
  • Malaltia de Gaucher
  • Hemofília A
  • Leucèmia limfoide crònica
  • Malaltia de Niemann-Pick
  • Hemoglobinuria nocturna paroxística
  • Talassèmia
  • Porfíria
hematologia