A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Immunologia

  • Asma
  • Atàxia telangiectasia
  • Síndrome poliglandular autoinmune
  • Linfoma de Burkitt
  • Diabetes mellitus, tipus 1
  • Síndrome de DiGeorge
  • Inmunodeficiència amb hiper-IgM
  • Leucèmia mieloide crònica
  • Inmunodeficiència combinada greu(SCID)
immunologia