A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Metabolopaties

 • Hiperplàsia Suprarenal
 • Adrenoleucodistrofia
 • Síndrome poliglandular autoinmune
 • Càncer de mama
 • Càncer d’ovari
 • Síndrome de Cockayne
 • Diabetis mellitus, tipus 1
 • Displàsia diastrófica
 • Neoplàsia endocrina múltiple
 • Síndrome de Pendred
 • Adrenoleucodistrofia
 • Diabetis mellitus, tipus 1
 • Malaltia de Gaucher
 • Malabsorció de glucosa-galactosa
 • Hemocromatosis
 • Síndrome de Lesch-Nyhan
 • Malaltia de Niemann-Pick
 • Obesitat
 • Càncer de pàncrees
 • Fenilcetonuria
 • Síndrome de Prader-Willi
 • Porfíria
 • Malaltia de Refsum
 • Malaltia de Tangier
 • Síndrome de Menkes
 • Malaltia de Tay-Sachs
 • Malaltia de Wilson
 • Síndrome de Zellwe
metabolopaties