A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Neurologia

 • Síndrome de Down
 • Síndrome de Tourette
 • Malaltia d’Alzheimer
 • Síndrome de Patau
 • Síndrome de West
 • Esclerosi lateral amiotrófica
 • Síndrome de Angelman
 • Síndrome de Crouzon
 • Malaltia de Batten
 • Síndrome de cromosoma X fràgil
 • Malaltia de Huntington
 • Malaltia de Parkinson
 • Ictus
 • Adrenoleucodistrofia
 • Atàxia telangiectasia
 • Síndrome de Charcot-Marie-Tooth
 • Síndrome de Cockayne
 • Sordesa
 • Distròfia muscular de Duchenne
 • Epilèpsia
 • Síndrome de X Fràgil
 • Atàxia de Friedreich
 • Malaltia de Gaucher
 • Síndrome de Lesch-Nyhan
 • Síndrome de Menkes
 • Distròfia miotónica
 • Narcolèpsia
 • Neurofibromatosis
 • Malaltia de Niemann-Pick
 • Fenilcetonuria
 • Síndrome de Prader-Willi
 • Malaltia de Refsum
 • Síndrome de Rett
 • Atròfia muscular espinal
 • Atàxia espinocerebelosa
 • Malaltia de Tangier
 • Malaltia de Tay-Sachs
 • Esclerosi tuberosa
 • Síndrome de Von Hippel-Lindau
 • Síndrome de Williams
 • Malaltia de Wilson
 • Síndrome de Zellweger
neurologia