A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Oncologia

 • Càncer de pròstata
 • Càncer de mama
 • Retinoblastoma
 • Càncer d’ovari
 • Limfoma de Burkitt
 • Càncer colorrectal
 • Leucèmia mieloide crònica
 • Càncer de pulmó de cèl·lules petites
 • Melanoma maligne
 • Neoplàsia endocrina múltiple
 • Neurofibromatosis
 • Tumor supresor de proteïna p53
 • Càncer de pàncrees
 • Malaltia poliquística renal
 • Esclerosi tuberosa
 • Síndrome de Von Hippel-Lindau
 • Xerodermia pigmentosa
 • Sindrome De Salim
oncologia