La opinió de la gent

Des de DNA FAMILY BOOK  vam convidar a població general a participar en una enquesta, mitjançant la nostra pàgina web, per conèixer la seva opinió sobre la importància de la salut familiar i la possibilitat de conèixer si hi ha riscos genètics de patir malalties.

Els resultats d’aquesta enquesta van mostrar que l’interès per la salut de la família és valorada per sobre que la pròpia salut (amb 9,8 i 8,2 punts respectivament, en una escala màxima de 10 punts).

D’altra banda, es va valorar com a molt interessant (8,2) el poder conèixer el risc genètic que tenen els propis familiars de patir una malaltia freqüent en la família.

Existeix també una forta opinió (8,8) que el coneixement d’aquest risc genètic pot servir per tractar preventivament malalties, abans fins i tot que apareguin.

Més encara, la genètica permetrà millorar la salut humana durant els propers 10 anys, segons gairebé 3 de cada 4 enquestats (73%).

Més d’un terç (38%) dels enquestats han patit al llarg de la seva vida defuncions no esperades de familiars, amics o coneguts que no presentaven cap factor de risc de malaltia mortal.

A destacar que molts dels enquestats estan disposats a conservar l’ADN per al benefici de la salut dels seus familiars (fins a un 58% dels enquestats).

Darrera modificació: 03 de Desembre de 2020