A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Pneumologia

  • Asma
  • Fibrosi quística
  • Càncer de pulmó de cèl·lules petites
  • Síndrome de Zellweger
  • Deficiència d’alfa-1 antitripsina
  • Carcinoma de cèl·lules petites (SCLC)
  • EPOC
pneumologia