qualitat-treball

Com treballem en DNA FAMILY BOOK per aconseguir oferir un servei fiable i de qualitat.

Confidencialitat

La confidencialitat és un dels pilars de DNA FAMILY BOOK. Les mostres estan codificades inequívocament des de l’inici, de manera que ningú pot relacionar un codi amb les dades personals corresponents, excepte determinades persones de DNA FAMILY BOOK. 

En tot el procés d’adquisició i tractament de dades s’apliquen el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la UE vigent el 25/05/2018, així com la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en la seva norma de desenvolupament, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 15/1999.

Tècnica perfeccionada

L’activitat tècnica central de DNA FAMILY BOOK (l’obtenció de mostres genètiques, el seu tractament i conservació per tal de tenir-les disponibles quan pugui ser convenient) està àmpliament provada en el camp de la investigació mèdica genètica, que la utilitza des de fa anys .

DNA FAMILY BOOK l’aplica amb les innovacions tècniques més actuals.

Optimització de recursos

Comptem amb BIOBANCS de prestigi internacional, als laboratoris dels quals encarreguem la realització tècnica del processament de les mostres.

Control de qualitat exhaustiu

En tot cas, assegurem tot el procés amb una rigorosa política de control de qualitat de l’activitat duta a terme per aquests centres.

Especialment verifiquem que la quantitat i qualitat d’ADN extret siguin satisfactòries i que el procés de conservació de les mostres es compleixi perfectament. Generem un informe que posteriorment rep el titular.

Ús particular de les famílies

Ens sembla rellevant remarcar que el Servei DNA FAMILY BOOK, té per objectiu només el benefici privat de les famílies.

El fet d’operar en col·laboració amb centres biomèdics, de cap manera implica la participació automàtica de les seves mostres en estudis d’investigació biomèdica que es puguin realitzar en aquests centres.

Llibertat d’elecció posterior

En el cas que l’usuari de DNA FAMILY BOOK decidís sotmetre la mostra d’ADN a proves genètiques, per consell d’un assessor genètic, l’usuari o l’assessor podran escollir el laboratori o centre per realitzar aquesta prova d’ADN amb la més absoluta llibertat, segons el seu criteri.

DNA FAMILY BOOK roman sempre independent dels resultats.

Acompanyament integral en el procés

Des de DNA FAMILY BOOK acompanyem a l’usuari de forma integral durant tot el procés. Això és des del moment en què t’interesses pel servei de conservació del material genètic fins que obtens consell genètic, si ho desitges.

Obtenció senzilla de la muestra

La mostra biològica per a DNA FAMILY BOOK s’obté de forma indolora. En el cas dels donants vius simplement es freguen les genives amb un bastonet especial, similar a l’usat habitualment per les orelles.

Si el donant és el seu familiar difunt, l’obtenció de la mostra no altera en cap cas l’aparença del mateix i els serveis del propi tanatori són els que se n’ocupen.

Tarifes molt ajustades

Les tarifes de DNA FAMILY BOOK resulten molt ajustades, amb la intenció que el major nombre de famílies preocupades per la salut dels seus puguin beneficiar-se del servei.

Darrera modificació: 03 de Desembre de 2020