A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Reumatologia

 • Acondroplasia
 • Esclerosi Lateral Amiotrófica
 • Síndrome de Charcot–Marie–Tooth
 • Síndrome de Cockayne
 • Displàsia diastrófica
 • Distròfia muscular de Duchenne
 • Síndrome de Ellis-van Creveld
 • Fibrodisplasia osificante progressiva
 • Síndrome de Ehlers-Danlos
 • Síndrome de Hiperlaxitud articular
 • Síndrome de Marfan
 • Osteogenesis imperfecta
 • Distròfia miotónica
 • Osteocondromatosis
 • Febre mediterrània familiar (FMF)
 • PFAPA
 • TRAPS
 • Urticaria Familiar Freda (CINCA)
 • Síndrome de Muckle-Wells
 • Síndrome de Hiper-IgD
 • DIRA
 • Síndrome de Blau
 • Atàxia telangiectasia
 • Síndrome poliglandular autoinmune
 • Limfoma de Burkitt
 • Diabetis mellitus, tipus 1
 • Síndrome de DiGeorge
 • Immunodeficiència amb hiper-IgM
 • Leucèmia mieloide crònica
 • Immunodeficiència combinada greu