A qui pot ajudar?

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Urologia

  • Síndrome de Alport
  • Càncer de pròstata
  • Síndrome de Wiskott Aldrich
  • Síndrome de Klinefelter